CAMPANIA  „BUY BACK: UNITURI DENTARE” – REGULAMENT OFICIAL

 

HTP Medical SRL, cu sediul social în București, Str. Olănești Nr 2, Bl 43, Sc 1, Ap 32, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/19706/2008, cod unic de înregistrare RO24781430, cont bancar nr. RO78BTRLRONCRT0296603301, deschis la Banca Transilvania - Sucursala: Chibrit, reprezentată de către Stoian George, funcția Administrator, organizează în perioada 04 martie 2022 – 05 mai 2022 campania „ BUY BACK: UNITURI DENTARE”  (denumită în continuare CAMPANIA).

 

Campania se desfășoară în perioada 04 martie 2022 și 05 mai 2022, iar produsele participante sunt urmatoarele: Unit dentar A-dec 200 (în limita stocului disponibil) sau alt unit dentar din portofoliul HTP Medical.

Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator, denumite în continuare „INFORMAȚIA”, să fie prelucrate de către aceștia în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- publicarea fotografiilor realizate în timpul campaniei pe conturile social media ale organizatorilor.

 

Cu privire la prelucrarea Informației, Participanții au următoarele drepturi: de acces și intervenție la Informație, de opoziție cu privire la prelucrarea Informației, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției, așa după cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001. În Campanie se pot înscrie persoane juridice, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă si neechivocă a termenilor și condițiilor de mai jos. Eventualele litigii apărute între HTP Medical și participanții la Campania se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul HTP Medical.
Legea aplicabilă oricărei activități întreprinse în legătură cu organizarea și desfățurarea Campaniei este legea română.

 

HTP Medical își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a completa prezentul regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile cu privire la orice modificare în acest sens.

 

Campania va putea fi intreruptă de către HTP Medical, oricând în timpul sau pe durata de desfășurare a campaniei, în urmatoarele cazuri :

 • adoptarea unor dispoziții legale care vor împiedica desfășurarea Campaniei, de ex. dar nelimitându-se la: restricții severe privind circulația, închiderea accesului în anumite localități, întreruperea temporară a anumitor activități;
 • intervenția oricărei situații de forță majoră, respectiv a oricărui  eveniment imprevizibil, invincibil și inevitabil care se produce ulterior datei de începere a Campaniei, inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evoluția pandemică a COVID -19;
 • intervenția oricărei alte situații care va determina afectarea, direct sau indirect, a activității Deponentului și/sau a partenerilor săi contractuali, implicați în desfășurarea Campaniei și/sau care va face ca obligațiile asumate de Deponent, conform Regulamentului prezentei Campaniei să devină mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. În cazul în care Deponent va fi în situația de a întrerupe prezenta Campanie, va comunica această decizie spre stiința tuturor persoanelor interesate, pe pagina web www.htp.ro de îndată ce se constată că îndeplinirea obligațiilor asumate nu mai este posibilă, fără asumarea vreunei răspunderi, de nicio natură decurgând dintr-o astfel de situație.

MECANISMUL DE DESFASURARE ȘI ETAPELE CAMPANIEI:

 • vom prelua scaunul vechi din cabinet fără costuri suplimentare, obținând documente de casare în numele tău, iar unitul dentar care se va preda pentru casare să fie complet, nu neapărat funcțional. Avem nevoie doar de factura de achiziție a unitului dentar vechi pentru procesul de casare și împuternicire de reprezentare pentru procesul de casare;
 • în urma demontării scaunului vechi, modificarea și pregătirea spațiului în vederea instalării noului unit dentar cade în sarcina Beneficiarului. Evaluarea preliminară a condițiilor tehnice necesare instalării unui unit dentar nou A-dec 200 se va realiza împreună cu reprezentantul zonal de vânzări;
 • termenul de livrare și instalare de 24 de ore decurge din data semnării contractului și achitării facturii proforme;
 • dacă un client se prezintă cu mai multe unituri de casat, acesta va primi un număr de vouchere egal cu numărul de unituri achiziționate. Voucherul cadou se va folosi pentru o tranzacție separată. Perioada de valabilitate a voucherului este 31.12.2022 și se obține ținând cont de următoarele:
  • Unit mai vechi de 15 ani – preluare și casare fără cheltuieli suplimentare;
  • Unit cu vechimea între 10 -15 ani – preluare și casare fără cheltuieli suplimentare, voucher de 500 euro pentru cumpărături pe www.htp.ro, la fiecare unit dentar achiziționat;
  • Unit cu vechimea mai mică de 10 ani – preluare și casare fără cheltuieli suplimentare, voucher de 1000 euro pentru cumpărături pe www.htp.ro, la fiecare unit dentar achiziționat;
 • Bonus la achiziție (indiferent de vechimea unitului): 10 bidoane de Dezinfectant de mâini HD 410 la 2,5 litri;
 • Pentru orice altă situație care nu se înscrie în condițiile de mai sus, se va discuta cu reprezentantul zonal de vânzări.

 

CONFIGURAȚIE DISPONIBILĂ A-DEC 200 BUY BACK

Preț: 14990 euro tva inclus

SCAUN stomatologic

 • TAPIȚERIE netedă (fără cusături) în 10 variante cromatice în limita stocului disponibil.
 • TETIERĂ dublu articulată.
 • BRAȚ MEDIC cu 5 poziții de lucru, cu furtunele pe jos (Tradițional): seringă aer/apă autoclavabilă, tubing Midwest cu lumină, tubing Midwest, micromotor electric cu LED, detartraj cu LED.
 • TOUCHPAD standard cu 4 poziții prestabilite.
 • BRAȚ TELESCOPIC AL ASISTENTEI - cu touchpad standard - are 3 poziții: seringă apă/aer, aspirație salivă, aspirație chirurgicală.
 • LAMPA scialitică LED.
 • CHIUVETĂ ROTATIVĂ din porțelan rezistent la coroziune, recipient de 2 litri pentru alimentarea cu apă distilată a pieselor de mână.
 • SCAUN MEDIC A-Dec 200.

Pentru alte configurații, se va discuta punctual cu agentul zonal de vânzări.

Pagina Campaniei Buy Back: Unituri Dentare

Configuratie Unit A-dec 200